Konsern­ledelsen klar i det fusjo­nerte kraft­selskapet