Kommunestyret vedtok å flytte fem barn – ble stoppet av Statsforvalteren