Ministeren kom med millioner for å ruste opp bydel