Mandal: — De som velger å boikotte prøven må vite hvilke konsekvenser det kan få for dem. Det er viktig for skolen at alle deltar, slik at vi ser hva som bør jobbes med for at vi skal bli bedre, sa rektor Helga Ahlsen på allmøtet på skolen i går.

Elevrådsleder Gabriella Klev oppfordret alle elevene i 1. klasse til å boikotte prøven og syntes det var kjedelig at rektor gikk imot boikott.

Det er regjeringen som har bestemt at nivået i skolen skal måles gjennom nasjonale prøver i engelsk, matematikk, norsk muntlig og skriftlig. Testene gjennomføres i 4., 7. og 10. klasse i grunnskolen og på grunnkurs (tilsvarer 1. klasse) i videregående skole.

I morgen er det prøve i norsk muntlig, eller leseforståelse, i både 10. klasse og i 1. klasse på videregående.

Elevene i Mandal reagerte med både klapping og fyrop da rektoren og elevrådslederen hadde holdt sine appeller, men det var umulig å fastslå hvem av de to som fikk støtte eller buingen mot seg.

— Jeg håper striden om prøvene ikke skal gi en dårlig stemning mellom elever og lærere ved skolen, sier Gabriella Klev.

I fjor ble de nasjonale prøvene boikottet av elever over hele landet, men nå gjør altså statsråden et nytt forsøk.

Elevene reager mot at rangeringsresultater for den enkelte skole skal presenteres på internett. De frykter offentliggjøringen kan medføre at enkelte skoler blir stemplet som gode og får stor søkning, mens søkningen skrumper inn for skoler som utpekes som tapere.

Fylkesleder Tor Stonning Knutsen for elevorganisasjonen og kampanjeleder Lars M. Harbak stilte på Mandal videregående skole i går formiddag og fortsatte til de videregående skolene i Kristiansand.