KRISTIANSAND: — Jeg vil ta dette opp med olje- og energiministeren. Det er behov for betydelig flere gasskraftverk enn de to det allerede er gitt konsesjon for, og da må Sørlandet stå langt fremme i køen, sier Peter Gitmark.Stortingsrepresentanten og lederen for Vest-Agder Høyre mener det nå bokstavelig talt må tas et krafttak for å redde industriarbeidsplassene, både her på Sørlandet og i resten av landet. - Eneste som monner

Nøkkelen er etter hans mening gasskraftverk. Dette fikk han også tilslutning til i en resolusjon på helgens fylkesårsmøte i Vest-Agder Høyre.- Vest-Agder er det fylket i landet som eksporterer størst verdier per innbygger. En viktig del av industrien er kraftkrevende, og den trenger god tilgang på kraft for å videreutvikles, sier Gitmark.De langsiktige kraftkontraktene som hittil har sikret denne industrien energi er i ferd med å gå ut, og kan ifølge Gitmark ikke fornyes på grunn av EUs konkurranseregler.- Innen vannkraftutbygging er vi kommet nesten så langt vi kan, og det eneste som virkelig monner nå er gasskraftverk.- En samlet miljøbevegelse advarer mot mye større CO2-utslipp? - Jeg ser at dette vil være et slag mot miljøbevegelsen. Men dette må vi se helhetlig på. Ved å bruke gassen her, bevarer vi arbeidsplassene og produserer renere varer enn i de fleste andre land som eventuelt står klare til å overta produksjonen.- Men også regjeringspartnerne KrF og Venstre er sterkt imot gasskraftverk?- Jeg tror de også ser at det må gjøres noe for å beholde industriarbeidsplassene i Norge. Hvis de har noen bedre måter å gjøre dette på, hører vi gjerne på dem. Hvis ikke, ser jeg ingen annen løsning enn å bygge langt flere gasskraftverk, sier Gitmark. Være eller ikke være

Han tror industriarbeidsplasser - og dermed økt kraftproduksjon - blir et viktig spørsmål i valgkampen.- Mer energi blir et være eller ikke være for mange arbeidsplasser langs kysten, mener Gitmark.I tillegg til gasskraftverk vil Vest-Agder Høyre forsere utbyggingen av små kraftverk i landsdelen. Dette er såkalte mikro- eller minikraftverk som ikke medfører store inngrep i naturen.-Her må det bli langt enklere saksbehandling, slik at det blir mindre tidkrevende å bygge ut små vassdrag, sier Gitmark.Han mener også samarbeidet mellom skolene og næringslivet i landsdelen må bli bedre, slik at industrien sikres tilgang på kvalifisert arbeidskraft. - I dag er søkertallene til studier innen kraftkrevende industri kraftig synkende. Derfor er det viktig at elevene får se hvilke fremtids- og karrieremuligheter som ligger innenfor disse bedriftene, sier Gitmark.vidar.udjus@fedrelandsvennen.no