• HAR FOR LITE PENGER: Samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder vedgår at det er et altfor stort gap mellom behovet for utbedringer av fylkesveiene og potten han har til vedlikehold. Her er han avbildet på den svært humpete Ålefjærveien. FOTO: Frode Lindblom

Behov: 2,5 milliarderBudsjett: 230 millioner

Det koster 2,5 milliarder kroner å rette opp forfallet på Vest-Agders fylkesveier, men Vest-Agder fylkeskommune har bare 230 millioner kroner i året til drift og vedlikehold.