Sprengt testka­pasitet fører til lang kø på mobil teststa­sjon