Hver dag glemmes det mye i Kristiansand Dyrepark. Victoria Risløw med to av barnevognene som har blitt glemt igjen. Foto: Anette Os

– Vi finner gifteringer og mobiler

Mye glemmes igjen i sommer. Håndklær, mobilladere og bamser er på glemme-toppen.