Nå kan flykt­ninger fra Ukraina regist­reres i Kristian­sand

foto