– Løp etter mann med kniv

En beboer ved et asylmottak i Songdalen må møte i retten anklaget for trusler.