• UNATURLIG: - Vi har anslagsvis 100 utilsiktede dødsfall på Sørlandet sykehus i året, hevder sykehusdirektør Jan Roger Olsen. FOTO: MMS/Ole Dag Kvamme

- 100 unaturlige dødsfall i året

I et åpent møte fortalte han bystyret om utfordringer og strategivalg for Sørlandet sykehus.