• TREKKER SEG: Styreleder Ingar Pettersen. FOTO: Valerie Kubens

Styreleder trekker seg fra sykehuset

Leder for styret for Sørlandet sykehus trekker seg i dag med øyeblikkelig virkning. Han er også styreleder for Rikshospitalet.