Fremdeles dødt på 101,2

Lokalradioene Gimlekollen Radio, Radio Filadelfia og Studentradioen mangler fremdeles signal.