2000 mistet strømmen i Lillesand

Agder Energi økte beredskapen på grunn av den bebudede stormen, men slapp de verste utfordringene.