To nye klinikksjefer på sykehuset

Nina Iversen blir medisinsk klinikksjef og Ole Georg Vinorum blir sjef ved kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus.