Dropper samarbeid om legevakt

Legevaktsamarbeidet mellom Bygland og Valle blir droppet.