• TILTAK MOT BRÅK: De hadde møte i formiddag mot bråk på Søgne-bussen, som er blitt en tradisjon: Fra venstre Oddvar Abrahamsen fra Bussen, lensmann Terje Pedersen, ordfører Solveig Kjelland Larsen og Inge Os fra Vest-Agder Kollektivtrafikk. (Foto: Vegard Damsgaard)

Varsler «megabøter» for bussbråk

Hvis bråket på Søgne-bussen fortsetter blir det bøter i 10.000-kronersklassen, og nattbusstilbudet opphører.