Svak nedgang i antallet anmeldelser

I 2006 ble 276.651 forhold anmeldt til politiet. Det er en nedgang på 0,7 prosent fra året før.