KRISTIANSAND Lyse Energi, Rogalands 100 prosent kommunalt eide motstykke til Agder Energi, fikk et overskudd etter skatt på 523 millioner kroner i 2007. Til sammenligning: Agder Energi klarte 846 millioner kroner etter skatt.Noen andre sentrale Lyse-tall fra 2007, med tilsvarende AE-tall i parentes:Inntekter: 3310 millioner kroner (5032 mill.)Driftsresultat: 1201 millioner kroner (1299 mill.)Overskudd før skatt: 869 millioner kroner (1141 mill.)Indirekte fremgår det at Lyse hadde høyere finanskostnader i fjor enn Agder Energi.Mens Lyse allerede har bestemt seg for å dele ut 311 millioner kroner i aksjeutbytte til sine 16 eierkommuner, har ikke AE fattet beslutningen ennå. Men alt tyder på at Agders utbytte blir langt høyere. Ellers sa gårsdagens pressemelding fra Lyse blant annet dette: «Hovedårsaken til resultatnedgangen er betydelig reduserte kraftpriser i forhold til året før. Gode resultater på sikringshandel medfører imidlertid at driftsresultatet er bedre enn markedsutviklingen skulle tilsi, sier konsernsjef Eimund Nygaard. ({hellip}) Lyse investerte rekordhøye 836 millioner kroner i 2007, opp 145 millioner fra året før. I tele ble det investert 306 millioner, i gass og varme 140 millioner, vannkraft 47 millioner og innen nettvirksomheten 199 millioner primært for å opprettholde god forsyningssikkerhet.» RUNE ØIDNE REINERTSEN