OSLO: Fremdeles er det noen måneder til å vente for eiere av navigasjonsanlegg i bil. Men i mars og april skal omsider de etterlengtede CD-ene med kart over hele Norge endelig komme. Til nå er det bare Oslo-området med Oslo, Akershus og Østfold som har vært dekket.Blaupunkt er markedsleder i Europa og leverer til flest bilmerker, og skal etter siste meldinger komme med CD-plate i mars. Måneden etter følger VDO (tidligere Philips) med sin utgave. Dessverre er det slik at en plate fra Blaupunkt ikke kan brukes i VDO-anlegg, og VDO-platen kan heller ikke benyttes i biler med Blaupunkt-navigasjon.Prisene på slike CD-kart blir antakelig i underkant av 1500 kroner i første omgang.Stor interesse

Mange bileiere ønsker seg navigasjonsutstyr i sine biler, men mangelen på norgeskart har forståelig nok hittil dempet kjøpelysten. I Tyskland derimot, er det kjempesalg, og navigasjonsanlegg tilhører det mest populære ekstrautstyret bilkjøperne anskaffer seg.Dersom leverandørene av kartverkene denne gangen holder ord, vil det kunne sette fart i salget også her i landet navigasjonsutstyr kan bestilles med bilen fra fabrikk, men det kan også ettermonteres. Flere av de velkjente navnene innen forbrukerelektronikk tilbyr utstyret — noen også i kombinasjon med TV. TV-sendinger kan imidlertid bare mottas mens bilen står stille.På CD-ene får man i tillegg til kart over Norge også kart over hovedveiene i Europa. I Tyskland selges CD-kartene rimeligere enn i Norge. Her får man kjøpt plater som blant annet dekker Italia, Frankrike, Sveits, Østerrike, England og Spania ned til minste veistubb. For sørlige Sverige og hele Danmark har det lenge vært slike plater i salg.I tillegg til vei- og gatekartene er det opplysninger om hoteller, bensinstasjoner og severdigheter tilgjengelig på platene.