Jeiskelid-kraftverk til 20 mill. kroner

Kay A. Jeiskelid er grunneier og ordfører i Bykle. Nå vil han bygge et kraftverk på eiendommen sin, som kan gi 300 husstander strøm.