• Scanpix FOTO: Scanpix

Farlige blåskjell på hele Sørlandet

Mattilsynet fraråder sterkt alle å spise blåskjell fra Sørlandskysten. Deres siste rapport avdekker den muskellammende giften PSP i skjell fra Kragerø til Egersund.