• HELLER STAVANGER: Sykepleierstudentene Nils Bakken og Richard Skåra ville ikke søkt seg til Agder hvis sykepleierutdanningen hadde ligget i Grimstad da de søkte. FOTO: Christian Nørstebø

Dobbelt så mange søker Kristiansand

Sykepleierutdanningen i Kristiansand har dobbelt så mange søkere som tilsvarende i Arendal. Likevel vurderes sammenslåing og flytting til Grimstad fra 2009.