Barneombudet vil gi 16-åringer stemmerett

16-åringer bør få stemmerett ved lokalvalg, mener barneombud Reidar Hjermann.