• DÅRLIG FRAMTID: Det er liten framtid for odelsgutten Johan i sauenæring når rovdyr og politikere har tatt sitt, mener sauebonde Øystein Frøysnes. FOTO: Johs. Bjørkeli

Hundrevis av lam er savnet

Saueeiere i Bygland tror at det aldri tidligere er tatt så mange lam av ørn og gaupe som i år.