• 1. Bygningene rives. Blir ny oppstillingsplass for 750 biler. 2. Den gamle oppstillingen gjøres mindre. 3. Det blir bygget bro over dokken. 4. Piren utvides med 60 meter. 5. Det ene fergeleiet bygges om for å ta imot biler fra to dekk. 6. Fergeleiet Hampa bygges ut. FOTO: Grafikk: Fvn.no/Kystatlas

Klargjør for «Superspeed»

Kristiansand Havn utvider for å ta imot Color Lines nye flaggskip, «Superspeed».