Lillesand Forslaget fra utviklingssjef Sindre Rørby, arkitekt Knut Haarklaug og planleggerne i Rambøll ble for kontroversielt.Alt for massivt, mente planutvalget, som kun vil akseptere en mindre utfylling i sjøen og moderat bebyggelse i Ura.Det er heller ikke stemning for å lage ny rundkjøring for buss i Havnegata, ny vei til Julebauen eller et P-anlegg i fjellet under Batteriheia.Politikerne vil beholde trafikkhavnen inntil videre, men vil legge til rette for ny fiskebrygge, kontorer, forretninger, marina og mindre leiligheter på bryggekanten. FORNØYDE NABOER

. Flere av naboene fulgte tålmodig den mer enn fem timer lange debatten, og mange var lettet da de forlot rådhussalen.— Vi fryktet det verste. Utbyggingen ytterst på Langbrygga blir moderat og til å leve, lød kommentaren fra blant andre, Siw Bergstrøm Lund. De politiske signalene går i retning av at rutebilstasjonen i Lillesand kan bli lagt ned og erstattet med et mindre busstopp lenger oppe i byen. Det er for øvrig bred enighet om å beholde P-plassene på Tomta, selv om Aps Leif Vagle støtet forslag om torv, og ville ha ny lekeplass på Tusenårsstedet. - Vi har ikke en eneste parkeringsplass å miste. Vi kan ikke fjerne parkeringsplasser før nytt P-hus står klart, sa Halvor Rismyhr blant annet. TO GJESTEHAVNER

. Forslaget om å flytte gjestehavnen ut til Kokkenes og kun satse på «kortids-parkering» innerst i havnebassenget skapte debatt. Høyre vant fram med forslaget om å beholde dagens gjestehavn, samt legge til rette for ny gjestehavn ute på Kokkenes, Leif Vagle i Ap likte det han hørte.- Lystbåtflåten vokser. Det er flott å kunne utvikle enda en ny havn, mente han.- Kan det være en idé å tilby store båter over 40 fot plass i den nye gjestehavnen, spurte Petter Toldnæs (V). BADEPARK.

Byen får ny badepark i Oreholla, men politikerne beholder noen av båtplassene. De ligger også an til ny kyststi på Kokkenes, riktignok under forutsetning av at grunneierne samtykker. Høyre fikk videre flertallet med seg på å sikre større områder til allmennyttige formål.Og et nytt Blindleia senter er regulert inn i planene. Utviklingssjef Sindre Rørby er fornøyd.- Vi har fått tydelige signaler om retningene fremover. Det skal bli gøy å jobbe med byutvikling i Lillesand, konkluderte han. Tekst: Marianne Gauslaamarianne.gauslaa@fvn.no- 38 11 35 77