• FLOM? Det er fare for flom på Sørlandet torsdag og fredag. FOTO: Johs. Bjørkeli

Flom på Agder i dag?

Vassdrags— og energidirektoratet har sendt ut flomvarsel for Sørlandet som gjelder torsdag og fredag. Den varslede flommen på østlandet er imidlertid "avlyst".