Det var Mattilsynet og politiet som sammen aksjonerte på gården til ekteparet Moen, meldte NRK Sørlandet tirsdag.

Ekteparet gjemte unna 300 sauer og lam på et hemmelig beite, og myndighetene hentet tirsdag inn besetningen fordi de da kom tilbake fra det hemmelige sommerbeitestedet.

— Vi sanket sammen sauene, og de ble sendt til Gilde-slakteriet på Forus, sier Gunnar Gunnarson, distriktssjef for Mattilsynet, til fvn.no.

Fem hester ble imidlertid spart.

— De oppbevarer vi, og de vil senere blir solgt, sier Gunnarson.

Tidligere har ekteparet Moen fått pålegg om å avvikle driften og slakte besetningen fordi dyreholdet var for dårlig. I tillegg fikk de dagbøter på 1000 kroner, som de har nektet å betale. Gunnarson ønsker ikke å gå i detalj om hva det var ved dyreholdet som ikke oppfylte kravene.

— Vi ønsker ikke å gå i detaljer. Nå er det domstolen som har overtatt saken.

Ekteparet skal ha anket pålegget om avvikling av driften til Sivilombudsmannen.