Presset til å krympe p-huset

Størrelsen på parkeringshuset på Kollers jorde i Lillesand kan bli nær halvert fordi anbudet er altfor høyt.