Stemplet som pedofil

I et flygeblad som er distribuert rundt i kommunen blir en mann fra Grimstad uthengt som pedofil.