• FREMGANG: Lars Kittelstad er midt i andreslåtten. Han tor positiv utvikling i landbruket og næringslivet er en viktig årsak til trivselen i kommunen. FOTO: Tore Sevheim

Åseral-tilbud høyt verdsatt

Innbyggerne i Åseral gir kommunen 20 prosent høyere score på tjenestene enn snittet for tilsvarende kommuner i Norge.