"Vi want deg til komme, og dengang komme igjen"

Les hvordan det går når automatiske oversetterprogrammer skal gjøre jobben på nett, som på turiststedet Las Vegas "Millennium site".