- Skisland og Donald Duck blir fjernet

Tulleunderskriftene fra bomringaksjonen blir nå fjernet fra listene. — Det er dessverre alltid noen som vil forsøke å sabotere, sier bomringaktivist June Risdal Skalstad.