• DRONNINGBRYGGA: Bryggen ligger midt i Spangereidkanalen, som dronning Sonja offisielt åpner. FOTO: Lars Kristian Larsen

Dronningen får egen brygge i kanalen

Når dronning Sonja åpner Spangereidkanalen 5. juli, vil hun stå på den nye Dronningbrygga oppkalt etter henne.