Full eiendomsskatt i Flekkefjord

Dårlig kommuneøkonomi gjør at det trolig blir full eiendomsskatt fra 2008.