Kollisjon ved Sundsdal

To biler kolliderte med hverandre på E 18 øst for Tvedestrand, like ved avkjørselen til Sundsdal.