• HENLEGGES: Nesten alle tyverisakene overbetjent Geir Hansen har foran seg blir henlagt fordi det er umulig å oppklare sakene. FOTO: Hallgeir Oftedal

Quart-tyver slipper unna

110 tyverisaker relatert til Quartfestivalen ligger på overbetjent Geir Hansens pult i Kristiansand. I beste fall vil cirka 11 av disse bli oppklart.