• Fau-leder Arild Storm Larsen ved Grim skole oppfordrer foreldre til å organisere dugnadsundervisning for å unngå at elevene rammes for hardt av lærerstreiken. FOTO: Tore André Baardsen

Ber foreldre undervise på dugnad

Fau-leder Arild Storm Larsen ved Grim skole ber foreldre gå sammen om å undervise elevene på dugnad. Det får Utdanningsforbundet til å se rødt.