Seks av ti bankran er uoppklarte

Siden april 2010 er det utført ti bankran i Agder. Kun fire er oppklart. Samtlige ran i Lister-regionen har ukjente gjerningsmenn.