• Den røde garasjen skal rives, og på parkeringsplassen bak skal det nye aktivitetsbygget reises, forklarer prosjektleder Agnete Kjellin og museumsdirektør John Olsen. Kajakklubben, som vi ser til høyre, skal fortsatt ha tilhold på nabotomta. FOTO: Jørgen Steffensen

Klart for nybygg i Nodeviga

Etter årelange prosesser og skiftende politiske avgjørelser skal én av de mange museumsplanene for Odderøya omsider realiseres. Nytt bygg i Nodeviga skal stå ferdig i 2015.