PUSLESPILL: Alle plankebiter, lister, dører, vinduer – alle bygningsdeler – merkes nøyaktig for å havne på rett plass når huset skal pusles sammen igjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
LAFT: Bak trepanelet sees laftetømmeret. Laftebygg kan tas fra hverandre og bygges opp igjen omtrent som et byggesett. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
ILDSTEDER: Huset Lars Os har kjøpt for å flytte, er et såkalt midtpipehus. Alle byggets gamle ovner skal tas vare på og brukes. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
SLITESTERKT: - Disse bygningsmaterialene er så gode at de fint holder et par hundre år til, sier Lars Os, som skal flytte et laftehus fra begynnelsen av 1800-tallet fra Eidsvoll til Bærum. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
STØVETE: - Jeg skal bytte ut gammel stubbloftsleire og annen bjelkelagsisolasjon. Ellers er planen å bevare husets autensitet, sier Lars OS, som skal flytte et helt gammelt hus. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
REPARASJONER: Alle vinduer og andre «løse» bygningsdeler restaureres mens huseieren er på jakt etter ny tomt. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
HISTORISK: Man kan finne mye forskjellig når man begynner å rive et hus fra 1800-tallet. Som for eksempel aviser, mynter, sigarettpakker og tomflasker. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

— Du må jo synes det er gøy. Og så må du ha tid, sier Lars Os, og lirker et gjenstridig og aldrende empirevindu varsomt ut av lysåpningen på det gamle huset.

KURS: - Jeg har gått kurs i vindusrestaurering. Det er ikke så vanskelig, hvis du bare har tid og lyst, sier Lars Os. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

De ruglete glassrutene klirrer lett i tresprossene og truer med å ramle ut.— Jeg har gått et kurs i vindusrestaurering, røper bærumslegen, og peker på et av kursresultatene – et sirlig nyrestaurert vindu, der ødelagt treverk er erstattet med furubiter fra samme tidsepoke. Knuste ruter er byttet ut med håndskåret eldre glass, og det hele er kittet sammen og fullendt med tidsriktig linoljemaling.

— Det er viktig for meg å bruke originale eller periodetypiske materialer der hvor noe må repareres eller erstattes. Jeg vil gjerne beholde bygningens autentisitet, sier Lars Os.

- Ellers er planen enkel: Jeg skal ta fra hverandre hele huset og pusle det sammen igjen, med alle dets gamle stokker, planker, vinduer, takstein, dører og lister, bit for bit.

På ny grunn

FLYTTEPLANER: Lars Os har kjøpt et panelt laftehus, fra begynnelsen av 1800-tallet, som han skal fytte fra Eidsvoll til Bærum. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Huset Lars Os har kjøpt, er et panelt laftebygg fra begynnelsen av 1800-tallet. Bygningen står i dag på Eidsvoll, men Os vil gjerne fortsette å bo i Bærum.— Selgeren skulle bruke tomten, men ikke huset – dermed ville han kvitte seg med bygningen. Jeg falt fullstendig for den, og dessuten er det jo veldig synd hvis det vakre huset bare blir revet og kondemnert, mener Lars Os.

- Så jeg kjøpte bygget for en veldig rimelig penge. Og nå har jeg tre år på meg til å flytte det. Jeg skal bare finne en tomt først! humrer han.

Mens Os leter etter tomt, restaurerer han de delene som trenger oppgradering. Alle bygningsdeler blir dessuten nøyaktig merket, slik at huset, etter at det er revet, kan bygges opp igjen i riktig rekkefølge – omtrent som et byggesett.

— Huset er laftet, og det gjør det jo forholdsvis enkelt. Jeg må bare lage en ny grunnmur, legge inn vann, avløp og strøm, men resten blir jo omtrent som å bygge Lego-hus.

STØVETE: - Jeg skal bytte ut gammel stubbloftsleire og annen bjelkelagsisolasjon. Ellers er planen å bevare husets autensitet, sier Lars OS, som skal flytte et helt gammelt hus. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Rive ned og bygge opp

Hvis du finner drømmehuset på feil sted, er det imidlertid ikke bare å rive og flytte. Det finnes noen regler å forholde seg til.

— Du må søke kommunen om rivetillatelse, og da kan det hende du får besøk av fagfolk som vil vurdere å verne bygget, sier Os.

PUSLESPILL: Alle plankebiter, lister, dører, vinduer – alle bygningsdeler – merkes nøyaktig for å havne på rett plass når huset skal pusles sammen igjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

— Og hvis du får en eventuell rivetillatelse – som jeg har fått, og har merket og tatt bygningen fra hverandre etter alle kunstens regler, må du dessuten byggemelde huset før du setter det opp igjen. Men det gjelder jo uansett om du bygger et nytt eller setter opp et gammelt hus, understreker han.De tekniske kravene som stilles til nybygg kan imidlertid bli for kompliserte og kostbare for eldre bygninger.

— Nybyggkravene kan dessuten føre til at en gammel bygnings eventuelle verneverdi reduseres – og det blir jo litt mot sin hensikt. Derfor finnes det noen unntak fra Plan- og bygningsloven, som gjelder for eksempel energibruk, isolasjon eller ildsteder ved istandsetting av verneverdige hus, forteller Lars Os.

LAFT: Bak trepanelet sees laftetømmeret. Laftebygg kan tas fra hverandre og bygges opp igjen omtrent som et byggesett. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Vernet eller fredet

Gamle bygg kan være vernet på forskjellig vis, og det er derfor viktig at du undersøker dette hos kommunen før du spikrer flytteplanene. Huset kan være formelt fredet etter Kulturminneloven, eller det kan være vernet etter Plan— og bygningsloven. Og da er det ikke sikkert du kan flytte på det i det hele tatt.

HISTORISK: Man kan finne mye forskjellig når man begynner å rive et hus fra 1800-tallet. Som for eksempel aviser, mynter, sigarettpakker og tomflasker. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

— Rundt 3.000 bygninger i Norge er tinglyst fredet etter Kulturminneloven. Dersom et bygg er eldre enn fra 1650, er det automatisk fredet, mens yngre bygninger kan fredes ved vedtak. Og fordi det er ønskelig at fredede bygg står i sitt opprinnelige miljø, tillates det normalt ikke at de flyttes. Hvis bygningene er flyttet tidligere, kan det likevel unntaksvis gis dispensasjon til ny flytting, opplyser seniorrådgiver Lars Erik Eibak Bru hos Riksantikvaren.Det finnes imidlertid mange eldre hus som anses som bevaringsverdige selv om de ikke er fredet eller formelt regulert til bevaring. Vil du gjøre større arbeider på et slikt hus, må du først søke hos kommunen.

Ifølge avdelingsdirektør Ketil Krogstad i Direktoratet for Byggkvalitet er hensikten med søknadsplikten å sikre at alle kravene i regleverket – både når det gjelder riving og ny plassering av gamle hus – blir oppfylt.

— Reguleringsplaner for et område kan for eksempel sette krav til vern av eldre bygg eller bygningsmiljøer, mens de tekniske byggereglene setter andre krav – blant annet til sikkerhet og egnet plassering, samt forsvarlig håndtering av bygningsavfall, påpeker han.

ILDSTEDER: Huset Lars Os har kjøpt for å flytte, er et såkalt midtpipehus. Alle byggets gamle ovner skal tas vare på og brukes. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

_Følg oss på twitter, @synnehm

Følg oss på Instagram, @boligoghjem_

Vil du sette i stand et verneverdig bygg?

I kulturminneloven og plan— og bygningsloven finner du kravene som gjelder når du vil sette i stand eller flytte et verneverdig hus. Alle større endringer er søknadspliktige, og som regel må du bruke et ansvarlig foretak.

GOD PRIS: - Prisene på slike prosjekter er absolutt overkommelige eller svært lave, og det bidrar til at det er mulig å gjennomføre dette, sier Lars Os, som har kjøpt et gammelt hus som skal flyttes. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Gode prinsipper som bør følges: Mest mulig av bygget skal bevares. Alle inngrep ved utbedring skal være så små som mulig.

Det er bedre å reparere bygningsdeler enn å skifte dem ut.

Så langt det er mulig, skal det brukes tradisjonelle materialer, samt tradisjonell utførelse og teknikk, både ved reparasjon og utskifting. Trykkimpregnert trevirke frarådes.

Det er like viktig å ta vare på den skjulte delen av bygningen (konstruksjonen) som de synlige overflatene.

Tidligere endringer på et bygg kan også være viktige å bevare.

Det er bedre å legge til et bygningselement enn å fjerne et. Ved å ta noe bort forsvinner husets historie bit for bit. På samme måte er det bedre å føye til enn å fjerne originale eller eldre bygningsdeler hvis du må endre noe.

Alle endringer skal dokumenteres skriftlig og fotografisk.

(Kilde: Direktoratet for byggkvalitet)

REPARASJONER: Alle vinduer og andre «løse» bygningsdeler restaureres mens huseieren er på jakt etter ny tomt. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Støtteordninger

UNI-fondet: Stiftelsen UNI støtter samfunnsmessig positive tiltak, og kan gi støtte til utbedring av verneverdige bygninger.

Fylkekommunens tilskuddsordning: Fylkeskommunen får overført tilskuddsmidler fra Riksantikvaren, som for det meste brukes til å sette i stand fredede bygninger. Noen fylkeskommuner har også midler til særlig verneverdige bygninger. Ta kontakt med fylkeskommunens kulturminneforvaltning.

Husbanken: Husbanken kan gi lån til utbedring av boliger med kulturhistorisk og antikvarisk verdi. Du må ha tilråding fra kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen. Tegninger skal dessuten være godkjent av fylkeskommunen.

SMIL-ordningen: De fleste verneverdige bygninger i landbruket er verken fredet eller regulert til bevaring. SMIL-ordningen omfatter spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap – også for fredede og verneverdige bygninger. Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen.

SLITESTERKT: - Disse bygningsmaterialene er så gode at de fint holder et par hundre år til, sier Lars Os, som skal flytte et laftehus fra begynnelsen av 1800-tallet fra Eidsvoll til Bærum. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Info på nett

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU): www.niku.no

Norsk Treteknisk institutt (NTI) www.treteknisk.no

Bygg og bevar: www.byggogbevar.no

Sintef Byggforsk: sintef.no/byggforsk/

Fortidsminneforeningen: www.fortidsminneforeningen.no

Norsk handverksutvikling (NHU) på Maihaugen: www.maihaugen.no og www.handverksnett.no

Trefokus: www.trefokus.no

Norsk Kulturarv: www.kulturlandskap.net

Riksantikvaren: www.riksantikvaren.no

Kulturminneloven: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50#KAPITTEL_2

Les også:

— Det tok oss nesten ett år å søke, men vi fikk gjennomslag til slutt

Bestilte kveldssol til badet og morgensol på soverommet

Arkitekten bor i sitt eget ville eksperiment

Kjøpte 99 år gammelt hus på impuls. Se resultatet!