• Senommeren 2010 overtok Sørlandet sykehus i Kristiansand en pasient som hadde blitt operert for hjernesvulst ved Rikshospitalet i Oslo. I Kristiansand fikk pasienten en alvorlig infeksjon og blodpropp. FOTO: Reidar Kollstad

Sykehuset får kritikk av Fylkesmannen

Fylkesmannen slår fast at en pasient ikke fikk forsvarlig helsehjelp av Sørlandet sykehus i Kristiansand etter en operasjon for hjernesvulst.