Hva kan stortingspolitikerne om Sørlandet?

I dag kommer partilederne til Sørlandet. Fylkesmann Øystein Djupedal har sagt at han som rikspolitiker visste lite om landsdelen og dens utfordringer. Vi har gjennomført en uhøytidelig quiz for å se hvor godt 50 stortingspolitikere fra andre fylker kjenner Agder.Svarene er ikke oppløftende. Bare fire kan alle navnene på Agder-benken. Kun to vet hvor sykehusene i landsdelen er. Bare én kan navnet på Arendals ordfører. Og kjennskapen til viktige samferdselsprosjekter og bedrifter i Agder er begrenset.