33 av 200 skadet på sykehus

En undersøkelse av 200 journaler på Sørlandet sykehus viser at 16,5 prosent av pasientene ble skadet under oppholdet.