• Fylkesveier i Agder kan få ekstramillioner til utbedringer dersom de rødgrønne får gjennom sitt forslag. FOTO: Johs. Bjørkeli

Krever 50 millioner ekstra til vei i indre Agder

De rødgrønne partiene i Vest-Agder ønsker å bruke 50 ekstra fylkeskommunale millioner for å ruste opp skrøpelige veier i indre Agder.