• Besparelse: Gjennom å konkurranseutsette renholdet av det såkalte kemnerbygget sparer Kristiansand kommune årlig 340.000 kroner. FOTO: Vegard Damsgaard

Sparer 1,3 millioner på renholdsanbud

Kristiansand kommune sparer 1,3 millioner kroner på vask av fem lokaler etter at disse som en prøveordning ble lagt ut på anbud.