• UT MOT KOMMUNEN: Leif Westgård og Kjell-Ove Klauset i Grim bydelsråd mener Kristiansand kommune ikke har gjort noe for å løse problemene knyttet til de kommunale bofellesskapene på Grim. Her står de foran Fagerdalen som ligger midt i et tettbygd boligstrøk og vegg i vegg med Solholmen skole. FOTO: Tore Andr Baardsen

Krever at rusmisbrukere flyttes

— Vi setter foten ned. Dette finner vi oss ikke i lenger, sier Leif Westgård fra Grim bydelsråd.