Helt på jordet etter vepsbesøk

En mann mistet kontrollen over bilen og havnet på et jorde.