• FOTO: Ove Rønningsland, arkivfoto

1.925.000 kroner til barnekultur i Agder

Aust-Agder fikk over dobbelt så mye støtte fra regjeringen til barnekultur som Vest-Agder.